opc_loader

Bij producten:

  1. De consument heeft wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt een klant gebruik van zijn retourrecht dan dient de ondernemer het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug te storten.
  2. De kosten voor het retourneren van het betreffende product komen voor rekening van de consument.
  3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst (workshop) en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Na deze 14 dagen is de consument de aanbetaling (50% vh workshopbedrag) verschuldigd aan de ondernemer.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

.............................................................................................................................................................................................................................................

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                               — Bestelnummer :

........................................................                                               .......................................

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

.................................................................

— Naam/Namen consument(en)

.......................................................................

— Adres consument(en) :

...............................................................................................................................................................................................................................................................

— IBAN Rekeningnummer:

................................................................................................................................................................................................................................................................

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

......................................................................................................................................................................................

— Datum(DD-MM-YYYY):

............................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

De Scrapheap
Dijkstraat 18
5161 BV Sprang-Capelle
Nederland
06-53496174
webshop@descrapheap.nl
IBAN: NL69 RABO 0121166945
BIC: RABONL2U
KvK: 18056285
Btw: NL001337976B63

Contact

*
Webwinkelkeur
[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#ec008b show=yes view=slider amount=6 width=manual width_amount=200px height=250px interval=5000 language=nld]